MERKEZ UKRAYNADAKİ EN SATTIĞIMIZ OTELLER

Aristokrat Vynnytsya , 4 star

France Vynnytsya , 4 star

Intourist Zaporozhye , 4 star

Khortitsa Palace Zaporozhye , 4 star

Reikartz Zhitomir , 4 star

Reikartz Zaporizhia , 3 star

Reikartz Gallery Poltava , 3 star

Reikartz Chernihiv , 3 star

Reikartz Aquadar Cherkasy , 3 star

RiverSide Hotel and Resort Chernihiv , 4 star

Optima Cherkasy , 3 star

Optima Vinnytsia , 3 star

Premier Hotel Palazzo Poltava , 4 star 

Teatralny Hotel Zaporozhye , 3 star 

Ukraina Hotel Cherkasy , 4 star 

Raziotel Nikotel Mykolaiv , 3 star 

Reikartz Continent Mykolaiv , 3 star 

Reikartz River Mykolaiv, 3 star 

FacebookTwitterShareShare